11 Ağustos 2009 Salı

Phrasal Verbs

İngilizce Deyimsel Fiilerdir Dersi

English Phrasal Verbs Lesson

Phrasal Verbs En az 2 kelime veya daha fazla kelime grubundan oluşan bu ifadeler.
(Bir edat yada zarfın fiilden sonra gelmesi sonucu anlam olarak başka bir fiilin
ortaya çıkmasıdır.) Ne kadar çok deyimsel fiil bilirseniz, okuduğunuz metinleri
ve duyduklarınızı anlamanız o oranda kolaylaşacaktır.


They run into on Sundays.- Pazar günleri karşılaşırlar.- (Run=koşmak ,run into=karşılaşmak)
Run fiilini into edatı (preposition) takip etmiştir.


* Bazı Pharasal Verb lerden sonra nesne gelmez. Bu tarz fiilerin geneline intransitive
verb denir.


Phrasal verbs hem geçişsiz hem de geçişli fiil olarak kullanılabilir.


Geçişsiz (Intransitive) Fiillere Örnek


Intransitive phrasal verbs; nesne almayan fiiller


The children were sitting around, doing nothing. - (Çocuklar hiçbir şey yapmıyorlar,
öylece oturuyorlardı.)


The witness finally broke down on the stand. - (Tanık sonunda durumu değiştirdi)

She sometimes shows up at home all of a sudden. - Zaman zaman evde aniden ortaya
çıkar. (Show up fiili nesne (object) almaz.)


Geçişli (Transitive) Fiillere Örnek


Transitive phrasal verbs, nesne alabilen fiillerdir.


We makes up a tale at night. - (Tale , nesnedir.)


Uyarı : Nesne zamirse “fiil ve edatın” arasında kullanmak gerekir. Diğer durumlarda
phrasal verb sonrasında da gelebilir.


He is looking it up on the internet.(Doğru)
Look up fiilinin arasına it zamiri gelmiştir ve kullanım doğrudur.


He is looking up it on the internet.(Yanlış)
It zamir olduğu için look ve up arasında girmelidir.


* Phrasal verbs ‘ler ile ilgili yaşanan problem, öncelikle anlamlarındaki belirsizliktir
ve çoğunlukla phrasal verbs’ ler birkaç farklı anlamı ifade
ederler.


Örneğin; To make out: bir şeyin farkına varmak
veya görmek, Bu sözcük grubu aynı sevişmek anlamına da gelebilir.


////////////////////////////////////


If someone chooses to turn up the street (Eğer biri caddeden yukarı doğru gitmeyi
tercih ederse)


Yukarıdaki örnekte kullanılan "Turn up" bir edat ile bir fiilin birleşmesidir
ama bir phrasal verbs değildir. Yani gerçek anlamında kullanılmışlardır.
Ama aşağıdaki örnekte "turn up" phrasal verb olarak
kullanılmakta ve tamamen farklı anlamlar vermektedir.


if your neighbors unexpectedly turn up (appear) at a party or your brother
turns up his radio - ( Eğer komşularınız beklenmedik bir anda bir partiye gelirse
veya erkek kardeşiniz radyonun sesini yükseltirse)

Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder