11 Ağustos 2009 Salı

İngilizce Telaffuz

İngilizce' de Telaffuz


* İngiliz alfabesi Türk alfabesinden çok farklı değildir.
Ancak, Türkçemizde harfler daima aynı sesi verir, fonetik kuralları düzenlidir.
Buna mukabil, İngilizce’ de harflerin sabit ses değerleri yoktur.
Bu iki alfabe arasındaki en büyük farktır. Bu yüzden, İngilizcede
bazı kelimelerin okunuşunu tahmin etmek veya öğrenip, ezberlemekten başka çare
yoktur.

İngilizce Harflerin okuşunu öğrenmek için linke Tıklayın

* İngilizce’de bazı harfler yazıldığı halde, konuşma dilinde
telaffuz edilmezler.

* İngilizce sözcükler genellikle tek hecelidir. Birden fazla
hecesi olan kelimelerde vurgu ilk hece üzerindedir. Türkçede ise, kural olarak,
vurgu son hecelerdedir

İngilizce’de her kuralın istisnası olduğunu söylemiştik. Ancak
bu İngilizce kuralsızdır demek değildir. Telaffuz
konusunda da durum aynıdır. İstisnaları olmalarına rağmen, aşağıdaki kuralları
iyi öğrenirsek, telaffuz konusunda fazla zorluk çekmeyiz.

1-) Telaffuzda çok kolayca yararlanacağınız bir kural: Ünlüler
arasındaki “s” harfi “z”
şeklinde telaffuz edilir.

nose - (nouz) burun
noise – (noiz) gürültü
result – (rizalt) sonuç
present – (prezınt) hal, şimdi

2-) “A” harfi; e veya
ey şeklinde okunur.

Örnekler:
apple : epıl (elma)

anonymous : enonimus (anonim)

ambitious : embişıs (ihtiraslı)

table : teybıl (masa)

make : meyk (yapmak, marka)

alien : eliyın (yabani, yabancı, yaratık)

3-) “C" harfinin 3 türlü telaffuzu
vardır.

* Bu harften sonra, yumuşak ünlü (e, i) gelirse “s” şeklinde okunur.

City : siti (şehir)

Cite : sayt (zikretmek, bahsetmek)

Circus : sörkıs (sirk)

Cell : sel (hücre)

Cease : sîz ( durdurmak, kesmek)

Ceiling : siling (tavan)

Face : feys (yüz, sima)

* Concept = konsept (konsept, mefhum)
Dikkat! kelime başındaki c ‘yi kalın ünlü izlediği için "k" okunur;
aradaki c yi ince bir ünlü “c”izlediği için s okunur.

İzleyen ünlü harf, sert bir ünlü ise (a, o, u,); veya ünsüz ise “k” şeklinde
okunur.

Cat : ket (kedi)

Catastrophe : ketistrof (felaket)

Cup : kap (kupa, fincan)

Current : körınt (cari, meri, yürürlükte)

Custom : kastım (gümrük, adet)

Conduct : kondakt ( iletmek, davranmak, orkestra idare etmek

Common : kamın (ortak, müşterek)

Bacon : beykın (domuz eti)

Lecture : lekçır

Concrete : konkrit (somut)

* “Ch” ç olarak telaffuz edilir.

Chat : çet (sohbet)

Chief : Çîf (şef)

Cheese : Çîs (peynir)

School : sıkul (okul)

Teacher : Tîçır (Öğretmen)

4-) “PH” harfleri –f-
sesi verir.

Phantom : fentım (hayalet)

Philosopy : Filosofi (felsefe)

Telephone : telıfon (telefon)

Pharmacy : Farmasi (eczacılık)

Dikkat : bu kelimedeki c den sonra gelen y,i şeklinde okunduğu için c, s gibi
okunur.

5-)“i” harfi kelime içinde“ay”
şeklinde telaffuz edilir.

Might : mayt (güç, kudret)

Night : nayt (gece)

White : vayt (beyaz )

Side : sayd ( yan, kenar)

United : yunaytıd ( birleşik)

6- ) “Th”: t ile s seslerinin
birleşiminden doğan peltek s şeklinde okunur. Arap
alfabesini bilenler için söylüyorum. Arapça’nın üçüncü harfi olan ve üstünde üç
nokta bulunan harfin okunuşu da böyledir.

Think : (ts)ink (düşünmek, sanmak)

Theory : (ts)iori (Teori)

Myth : mi(ts) (mit, söylence)

Three : (ts)ri (üç)

7-) “Sh”, -ş- gibi telaffuz
edilir.

Share : şeer ( pay, hisse)

Shell : şel (raf, kabuk, midye)

Shy : şay (utangaç, utanmak)

Shop : şop (dükkan, alışveriş)

Cash : keş (nakit)

Cushion : kaşın (yastık, tampon)

Fashion : feşın (moda )

Mushroom : maşrum (mantar)

8-) “Uu” harfi kelime başlarında; ye, yu şeklinde ve uzun okunur.

Union : yunion (sendika, birlik)

Uniform : yuniform (üniforma, yeknesak, tek düze)

Unit : Yunit (birim)

9-) Kelime sonlarındaki “y” harfi i biçiminde okunur.

Agony : egıni (acı, ızdırap)

Treaty : trıti (anlaşma)

Salty : solti (tuzlu)

Bossy : bosi (patronvari, amirane)

Yazıldığı halde okunmayan harfler:

Knowledge : novlıc (bilgi)

Know : nov (bilgi)

Knee : ni (diz)

Knight : nayt (şövalye)

Hour : avır (saat)

10- ) Türk alfabesinde olmayan harflerin Okunuşu

*) W”, (dabılyu),
v harfinin ağzı doldurarak okunmasını gerektirir. Arapça bilenler, bu harfi
“vav” harfini söylediklleri gibi söylerlerse, doğru telaffuz
etmiş olurlar.

*) “X” (eks); ks şeklinde
okunur.

Fax : feks (faks)

Tax : teks (vergi)

Axe : eks (dingil, aks)

Paradox : perıdoks (ikilem, paradoks)

*) “Q” Bizim “k” harfinin
sertçe okunmasıdır. Telaffuzu, Arapçadaki kaf harfi gibidir.

Queen : Kuin (kraliçe)

Frequently : Frekuntli (sık sık)

Quasi : Kuazi (benzer)

Quantity :Kuantiti (miktar)

11-) “G g” harfi 3 şekilde okunur.

* ) a, o, ,u, l, r harflerinden önce gelirse, aynen Türkçe’deki gibi “g” okunur.

Glad :gıled (mutlu)

Good : gud(iyi)

Guy :gay (arkadaş, erkek)

Grade :greyd (derece, not)

* ) e, i harflerinden önce, g veya c okunur.

get : get (almak, elde etmek)

general :cenıral (genel, umumi)

generate :cenereyt (meydana getirmek, yaratmak)

genius :cinııs (dahi)

Gee :ci (hayret nidası)

Gilbert :cilbırt (erkek ismi)

* ) “Gh” önüne i gelmeyince “f” okunur.

Enough :inaf (yeterli)

Tough :taf (sert, kuvvetli)

- "SCH sch" sk okunur.

Scheme :skim (plan,program)

Schedule :skecul (program )

12-) "tion", şın
olarak okunur.

Competition :kompetişın (rekabet, yarışma)

Frustration :frustration (hayal kırıklığı)

Multiplication :çoğalma (maltıplikeysın)

Combination :kombineyşın (kombinasyon, birleşim)

Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder