11 Ağustos 2009 Salı

En Sik Kullanılan Kelimeler R


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
zİngilizce' de En Çok / En Fazla / En Sık Kullanılan Kelimeler

R

Rabbit rebit TAVŞAN
Race reys IRK
Race reys YARIŞMAK
Radiator reydieytır RADYATÖR
Radio reydio RADYO
Rail reyl RAY
Railway reylwey TREN YOLU
Rain reyn YAĞMUR
Raincoat reynkout YAĞMURLUK
Raise reyz 1.YÜKSELTMEK 2.ZAM YAPMAK 3.YETİŞTİRMEK
Range reync ARALIK, ALAN
Rank renk 1.SIRA 2.RÜTBE 3.SOSYAL SINIF
Rapid repid ÇABUK, HIZLI
Rare reyr NADİR
Rate reyt 1.HIZ 2. ORAN
Rather radır EPEY, ÇOK DEĞİL
Raw row 1.HAM 2.ÇİĞ
Razor reyzır USTURA, TRAŞ MAKİNESİ
Reach riiç ERİŞMEK
Read riid OKUMAK
Ready redi HAZIR
Realize riılayz FARK ETMEK (idrak etmek )
Really riıli GERÇEKTEN
Reason riizn 1.NEDEN 2.AKIL
Reasonable riiznıbl MAKUL
Recall rikol ANIMSAMAK
Receipt rısiit MAKBUZ
Receive rısiiv 1.ALMAK 2.KARŞILAMAK
Recent riisnt YAKIN ZAMANDA OLAN
Reception risepşn 1.RESMİ DAVET 2.RESEPSİYON
Recognize rekıgnayz TANIMAK
Recommend rekımend TAVSİYE ETMEK
Record rekord 1.KAYIT 2.PLAK 3.REKOR
Recover rikavır 1.İYİLEŞMEK 2.(kaybedilen bir şeyi) BULMAK
Red red KIRMIZI, KIZIL
Reduce rıdyus AZALTMAK
Reflect riflekt YANSITMAK
Refuge refüuc REFÜJ, GÜVENLİ YER
Refugee refyucii TEHLİKEDEN KAÇAN, KAZAZEDE
Refuse refyuz REDDETMEK
Regard rigard 1.DİKKAT 2.DÜŞÜNCE 3.BAKMAK 4.İNANMAK
Regret rigret ÜZGÜN OLMAK, PİŞMAN OLMAK
Regular regulır DÜZENLİ, OLAĞAN
Reject ricekt KABUL ETMEMEK
Relation rıleyşn 1.İLİŞKİ 2.AKRABALIK
Relationship rıleyşnşip İLİŞKİ, İLETİŞİM
Relative relıtiv 1.AKRABA 2.GÖRECELİ
Relax rileks RAHATLAMAK, GEVŞEMEK
Release rilis SERBEST BIRAKMAK, GEVŞETMEK
Relief rıliif RAHATLAMA
Relieve rıliiv UZAKLAŞTIRMAK (ağrıyı v.s.)
Religion rılicın DİN
Remain rımeyn 1.GERİYE KALMAK 2.YERİNDE DURMAK
Remark rımark BELİRTMEK, AÇIKLAMA
Remarkable rımarkıbl DİKKATE DEĞER
Remember rimembır UNUTMAMAK, ANIMSAMAK
Remind rimaynd ANIMSATMAK
Remote rimuut UZAK
Remove rimuuv UZAKLAŞTIRMAK
Rent rent KİRALAMAK
Repair ripeır ONARMAK
Repay rıpey GERİ ÖDEMEK
Repeat rıpiit TEKRARLAMAK
Replace rıpleys YENİDEN YERLEŞTİRMEK
Replacement rıpleysmınt YERLEŞTİRME
Reply rıplay YANITLAMAK, YANIT
Report riport RAPOR, RAPOR ETMEK
Represent reprızent TEMSİL ETMEK
Representative reprızentıtiv TEMSİLCİ
Republic rıpablik CUMHURİYET
Request rikuest RİCA ETMEK, RİCA
Require rikuayır GEREKSİNMEK
Rescue reskuu KURTARMAK
Reserve rizörv 1.REZERV 2.REZERVASYON YAPTIRMAK
Resign rizayn İSTİFA ETMEK
Resist rızist KARŞI KOYMAK
Respect rıspekt SAYGI DUYMAK
Respectable rıspektıbl SAYGIDEĞER
Responsible rıspansıbl SORUMLU
Rest rest DİNLENMEK
Rest rest GERİYE KALAN
Restaurant restrant RESTORAN, LOKANTA
Result rizalt SONUÇ
Retire ritayır EMEKLİ OLMAK
Return ritörn GERİ DÖNMEK
Revenge rivenc ÖÇ ALMAK, İNTİKAM
Reward riword ÖDÜL
Rib rib KABURGA
Ribbon ribın KURDELA, ŞERİT
Rice rays PİRİNÇ
Rich riç ZENGİN
Ride raıd ATA,BİSİKLETE BİNMEK
Ridiculous ridikulıs GÜLÜNÇ, SAÇMA
Right rayt 1.HAK 2.DOĞRU,HAKLI 3.SAĞ TARAF
Ring ring YÜZÜK, HALKA
Ring ring ÇALMAK(zil çalması), TELEFON ETMEK
Ripe rayp OLGUN, HAM DEĞİL
Rise rayz YÜKSELMEK
Risk risk RİSK
Risky riski RİSKLİ
River rivır NEHİR
Road roud YOL
Roar roor KÜKREME
Roast roust ROSTO, FIRINDA PİŞİRMEK
Rob rob 1.SOYGUN YAPMAK
Rock rak 1.KAYA 2.SALLANMAK
Role roul ROL
Roll rol YUVARLANMAK
Roof ruuf ÇATI
Room ruum ODA
Root ruut KÖK
Rope roup HALAT, İP
Rose rouz 1.GÜL 2.PEMBE
Rough raf KABA
Round raund YUVARLAK
Row rou 1.SIRA 2.GÜRÜLTÜ
Row rou KÜREK ÇEKMEK
Royal royıl KRALİYETE AİT
Rub rab SÜRMEK, SÜRTMEK, OVMAK
Rubbish rabiş 1.ÇÖP 2.SAÇMA
Rude ruud KABA
Rule ruul 1.YÖNETMEK 2.KURAL
Ruler ruulır 1.KURAL KOYUCU, YÖNETİCİ 2.CETVEL
Rumble rambl GÜRLEMEK
Run ran 1.KOŞMAK 2.ÇALIŞTIRMAK (fabrika,şirket v.b)
Runaway ranıwey 1.KAÇAK 2.KONTROL DIŞI (runaway increase in prices)
Rush raş ÇABUK DAVRANMAK
Racket rekit RAKET
Radar reydır RADAR
Railing reiling BAHCE PARMAKLIKLARI
Ram rem 1)KOÇ 2)VURMAK, TOSLAMAK
Rash raş 1)HIZLI, ACELE 2)ÇİL
Rat ret SIÇAN
Rear rıir 1)YETİŞTİRMEK(insan,kuş,bitki) 2)ARKA,ARKA TARAF
Recession riseşin DURAKLAMA, GERİLEME, EKONOMİDE DURGUNLUK
Recipe resipi YEMEK TARİFİ
Recollect rekılekt HATIRLAMAK
Reconcile rekınsaıl UZLAŞMA, ANLAŞMA YAPMAK
Reconciliation rekınsilieyşin UZLAŞMA
Referee refiri HAKEM
Referendum refırendum REFERANDUM, HALK OYLAMASI
Refill rifıl DOLDURMAK
Refreshments rıfreşmınts SANDOVİÇ, TOST, İÇECEK (Gar,istasyon gibi yerlerde)
Refrigerator refrı?ıretır BUZDOLABI
Region ricın BÖLGE
Register recıstır 1)KÜTÜK,SİCİL,KAYIT 2)REGISTER POST=TAAHÜTLÜ
MEKTUP
Regulation reguleyşın YÖNETMELİK, YASA
Relate releyt ANLATMAK, NAKLETMEK (formal tell)
Relevant relıvınt BAĞINTILI, KONUYLA İLİŞKİLİ
Reliable rilaybıl GÜVENİLİR
Reluctant rilanktınt İSTEKSİZ VE BUNDAN DOLAYI İŞİ YAPMAYI AĞIRDAN
ALMAK
Remedy remidi ÇARE
Remit rimit 1)AFFETMEK,BAĞIŞLAMAK2)POSTAYLA PARA YOLLAMA-Havale
Remittance rimitıns HAVELE (Para)
Reputation reputeyşın İTİBAR,ÜN
Research risör? ARAŞTIRMA
Resent rizent HOŞLANMAMAK, KIZMAK
Reside rizaıd OTURMAK, İKAMET ETMEK
Resident rezıdıns BÖLGEDE YAŞAYAN, OTURAN
Respond rispond CEVAP VERMEK
Restore ristor 1)GERİ VERME 2)YENİDEN KULLANIMA AÇMA
Restrict rıstrikt SINIRLAMAK
Resume rızuum YENİDEN BAŞLAMAK
Retail riteil PAREKENDE, PAREKENDE SATIŞ
Retaliation ritalieyşın İNTİKAM, TEPKİ, MİSİLLEME
Revenue revenüü GELİR
Reverse rivörs TERS, ARKA (reverse gear = geri vites)
Revise rıvayz TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİP DÜZELTMEK
Revolution revolışın DEVRİM
Rid rid ATMAK, FIRLATMAK (To get rid of:başından atmak)
Rifle rayfıl TÜFEK
Rocket rokıt ROKET
Roundabout raundıbaut 1)DOLAMBAÇLI,DOLAYLI 2)ADA-Trafikte 3)YAKLAŞIK OLARA
Route ruut ROTA
Rubber rabır 1)LASTİK, KAUÇUK 2)SİLGİ
Rug rag KÜÇÜK HALI, KİLİM
Ruin ruin HARABE, YIKIM, MAHVETME
Rust rast PAS

Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder