11 Ağustos 2009 Salı

En Sik Kullanılan Kelimeler M


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
zİngilizce' de En Çok / En Fazla / En Sık Kullanılan Kelimeler

M
Memorial memoriıl BİR KİŞİNİN ANISINA YAPILAN YAPIT
Memorize memırayz EZBERLEMEK
Memory memıri HAFIZA
Men men ADAMLAR
Mend mend TAMİR ETMEK
Mental mentıl ZİHİNSEL
Mention menşın BAHSETMEK
Merchant mörçınt TÜCCAR
Mercy mörsi MERHAMET
Mere miır SADECE,YALNIZCA
Merry meri MUTLU
Mess mes KARGAŞALIK,DAĞINIKLIK
Message mesıc MESAJ
Metal metıl METAL
Meter mitır ÖLÇEK
Method methıd METOT
Metre mitr METRE
Mice mays FARELER
Middle midl ORTA
Midnight midnayt GECE YARISI (24:00)
Military militıri ASKERİ
Milk milk SÜT
Mill mil 1.DEĞİRMEN 2.İMALATHANE
Mimic mimik TAKLİT ETMEK (birini)
Mind maynd AKIL
Mind maynd BİRİNE BAKMAK,DERT ETMEK
Mine mayn 1.BENİM 2.MADEN OCAĞI 3.MAYIN
Minimum minımum ENAZ
Minister minıstır 1.BAKAN 2.BÜYÜKELÇİ YARDIMCISI
Minor maynır ÖNEMSİZ, UFAK, MİNÖR
Minority maynorıti AZINLIK
Minus maynıs EKSİ ( - )
Minute mınıt 1.DAKİKA 2.ÇOK KÜÇÜK 3.ZABIT
Mirror mirır AYNA
Miss mis 1.ÖZLEMEK 2.KAÇIRMAK,KAYIP
Miss mis BAYAN
Missile misayl FÜZE, FIRLATILAN CİSİM
Mission mişn ÖZEL BİR GÖREV İÇİN YOLCULUK,MİSYON
Mistake misteyk HATA
Misunderstand misandırstend YANLIŞ ANLAMAK
Mix miks KARIŞTIRMAK, KARIŞMAK
Model madl MODEL (model araba,manken v.b)
Moderate madırıt ILIMLI, ORTADA
Modern madn MODERN, ÇAĞDAŞ
Modest modıst ALÇAKGÖNÜLLÜ, ILIMLI
Moment moumınt AN
Monday mondey PAZARTESİ
Money mani PARA
Monkey manki MAYMUN
Month manth AY (takvim ayı)
Moon muun AY
More mor DAHA FAZLA
Morning morning SABAH
Mosque mosk CAMİ
Most moust EN ÇOK
Mother madır ANNE
Motor moutır MOTOR
Mountain mauntın DAĞ
Mouse maus FARE
Mouth mauth AĞIZ
Move muuv HAREKET ETMEK, ETTİRMEK
Movement muuvmınt HAREKET
Much maç ÇOK (miktarca)
Mud mad ÇAMUR
Murder mördır CİNAYET
Music müuzik MÜZİK
Must mast ZORUNLULUK
My may BENİM
Mystery mıstri ESRAR, BİLİNMEZLİK
Machine mışiin MAKİNE
Machine-Gun mışiin gan MAKİNELİ TÜFEK
Mad med DELİ
Madam medım MADAM, BAYAN
Magic mecik BÜYÜ
Mail meyl POSTA
Main meyn ANA, ESAS
Make meyk 1.YAPMAK 2.ÇEŞİT
Make-Up meyk ap 1.MAKYAJ 2.UYDURMAK
Male meyl ERKEK
Man men ADAM
Manage menıc YÖNETMEK, KONTROL ETMEK
Management menıcmınt YÖNETİM, İDARE
Manager menıcır YÖNETİCİ, MENAJER
Manner menır TAVIR, GÖRGÜ
Many meni BİRÇOK
Map mep HARİTA
March març 1.MARŞ 2.YÜRÜYÜŞ 3.MART (ayı)
Mark mark İŞARETLEMEK, İŞARET
Market maakıt PAZAR, PİYASA
Marry meri EVLENMEK
Marvellous marvılıs ŞAHANE, HARİKA
Mask mesk MASKE
Mass mes KÜTLE, KİTLE, KALABALIK
Master mestır UZMAN, ŞEF, SAHİP, HOCA
Match meç 1.UYMAK, UYUŞMAK 2.MAÇ 3.KİBRİT
Material metıriıl MALZEME, KUMAŞ
Matter metır 1.MESELE 2.ÖNEMLİ OLMAK
May mey 1.MAYIS 2.MAY BE = BELKİ
Me mi BANA, BEN
Meal miıl YEMEK
Mean miin 1.ANLAMINA GELMEK,İSTEMEK,PLANLAMAK 2.CİMRİ
Mean miin ORTALAMA
Meaning miining ANLAM
Means miins 1.STİL, YOL, YARDIM 2.PARA
Meantime miintaym BU ARADA
Meanwhile miinvayl BU ARADA, AYNI ANDA
Measure mejır ÖLÇÜ
Meat miit ET
Mechanic mekanik MEKANİK
Medal medıl MADALYA
Medicine medisin İLAÇ, TIP
Meet miit BULUŞMAK, KARŞILAMAK
Meeting miiting TOPLANTI, MİTİNG
Melody melodi EZGİ, MELODİ
Melon melın KAVUN
Melt melt ERİMEK
Member membır ÜYE
Memorable memırıbl UNUTULMAYACAK
Memorandum memırendım NOT
Magazine magızin 1)SİLAH DEPOSU 2)MAGAZİN 3)ŞARJÜR (SİLAHIN)
Magnet magnit MIKNATIS
Magnificent megnıfısınt AZAMET, İHTİŞAM
Magnifying-Glass megnıfaing-glass BÜYÜTEÇ
Maid meyd KADIN HİZMETÇİ
Maintain meynteyn 1)BAKIM ONARIM 2)ESKİ HALİNDE KORUMA 3)DESTEKLEME
Major mecır 1)BÜYÜK, ÖNEMLİ 2)BİNBAŞI (ORDUDA)
Majority mıcorıti ÇOĞUNLUK
Maniac meniyak MANYAK
Manual menyul EL İLE YAPILAN
Manufacture menufek?ır ÜRETMEK (Fab. vb)
Margin maacın MARJ, KATKI
Marmalade maamıleyd MARMELAT
Massacre mesıkır KATLİAM, KATLİAM YAPMAK
Massive mesiv ÇOK BÜYÜK VE AĞIR
Mat met HASIR, PASPAS
Mate meyt ARKADAŞ
Mathematics methemetiks MATEMATİK
Mattress metrıs YATAK, SEDİR
Mature me?ur 1)OLGUN,ERGİN(Hayvan,meyve,insan)2)VADESİ GELEN(Ödem
Maturity me?uriti OLGUNLUK ZAMANI, VADE ZAMANI
Maximum mexsimum MAKSİMUM, AZAMİ
Meadow medo ÇAYIR, MERA
Mechanic mikenik MAKİNİST,MAKİNA USTASI2)EL SANATLARINA AİT3)MEKANİ
Medical medıkıl TIBBİ
Merely miıli SADECE, ANCAK
Merge mörc BİRLEŞEREK KAYBOLMA, KONSOLİDASYON (Şirket, devlet)
Merit merit HAKETMEK, DEĞMEK
Might mayt 1)KUVVET,KUDRET 2)BELKİ (Might be:Az ihtimalli.)
Mike mayk MİKROFON
Mild mayld 1)HAFİF 2)YUMUŞAK 2)ILIK
Millet milıt DARI
Millionaire milyıner MİLYONER
Mince mins KIYMA (Et vb.), KIYMAK
Miracle mirıkıl MUCİZE
Miser mayzır HASİS, CİMRİ
Miserable mizrıbıl SEFİL
Misery mısiri SEFALET
Mislay misley NEREYE KOYDUĞUNU UNUTMAK
Mobile mobayl OYNAK,HAREKETLİ
Moisture moıs?ır NEM
Mole mol 1)KÖSTEBEK 2)VÜCUTTAKİ BEN
Monument monımınt ANIT, ABİDE
Mood muud MİZAÇ, RUH HALİ
Moral morıl AHLAK
Morale mıraal MORAL
Mortgage morgey? İPOTEK
Mosquito mıskiito SİVRİSİNEK
Moss mos YOSUN (Nemli yerlerde oluşan)
Motion moşın HAREKET, ÖNERME
Motive motiv 1)MOTİVLENMEK 2)GÜDÜ
Mud-Guard madgard ÇAMURLUK
Multiply maltıpılay ÇARPMAK, ÇOĞALMAK
Murmur mörmır MIRILDANMAK,UĞULTU
Muscle masıl PAZU, KAS
Museum müuzım MÜZE
Mushroom maşrum MANTAR
Muslim mazlım MÜSLÜMAN
Mustard mastırd HARDAL
Mute müut 1)SESİZ 2)DİLSİZ
Mutter matır MIRILDANMAK, KISIK SESLE SÖYLENMEK
Mutual müu?ul MÜŞTEREK,İKİ TARAFLI (mutual friend=ortak arkadaş)

Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder