11 Ağustos 2009 Salı

En Sik Kullanılan Kelimeler F


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
zİngilizce' de En Çok / En Fazla / En Sık Kullanılan Kelimeler

F


Face feys 1.YÜZ, SURAT 2.KARŞISINA ÇIKMAK, BAŞINA GELMEK
Factory fektri FABRİKA
Fade feyd SOLMAK
Fail feyl BAŞARISIZ OLMAK
Failure feylır BAŞARISIZLIK,ARIZA,YETERSİZLİK(crop or heart faılure
Faint feynt 1.SOLGUN,ZAYIF 2.BAYILMAK
Fair feır 1.DÜRÜST,ADİL 2.OLDUKÇA İYİ 3.PANAYIR
4.FUAR
Fairly feıli 1.DÜRÜSTÇE 2.EPEYCE
Faith feyth 1.İNANÇ 2.GÜVENMEK
Faithful feythful GÜVENİLİR, SADIK
Fall fol 1.DÜŞMEK 2.SONBAHAR (AmE)
False fols 1.YANLIŞ, HATALI 2.SAHTE
Familiar fımiliır TANIDIK, BİLDİK
Family femıli AİLE, FAMİLYA
Famous feymıs ÜNLÜ
Fanatic fınıtik FANATİK
Fantastic fentestik HARİKA, OLAĞANDIŞI
Far far UZAK
Fare feır ÜCRET (tren,vapur vb. için)
Farm fam ÇİFTLİK
Farther fardır DAHA UZAK
Fashion feşn MODA
Fast fast HIZLI
Fasten fasn BAĞLAMAK
Fat fet 1.ŞİŞMAN 2.YAĞ (vücut et yağı)
Fate feyt KADER
Father fadır BABA
Fault folt KUSUR
Faultless foltlıs KUSURSUZ
Faulty folti KUSURLU
Favour feyvır LEHİNDE, TARAF TUTMAK
Favourable feyvırıbl İYİ, YARDIMCI
Favourite feyvrıt EN SEVİLEN, FAVORİ
Fear fiır KORKU
Fearful fiıfl KORKUTUCU
Feather fedır TÜY (kuş tüyü)
February february ŞUBAT
Fee fii HARÇ, ÜCRET (okul, avukat, doktor v.b)
Feed fid BESLEMEK
Feel fiil HİSSETMEK
Fellow felıu ARKADAŞ (kendisine benzeyen), ADAM
Female fimeyl DİŞİ
Fence fens ÇİT
Fetch feç GİDİP GETİRMEK
Fever fivır ATEŞ (vücut)
Few füu AZ, BİR KAÇ
Field fiild ALAN
Fight fayt KAVGA, KAVGA ETMEK
Figure figır 1.SAYI 2.ŞEKİL, VÜCUT
File fayl 1.DOSYA 2.TÖRPÜ 3.SIRA
Fill fil DOLDURMAK
Film film FİLM
Final faynl SON
Finally faynıli SONUNDA
Finance faynens FİNANS
Find faynd BULMAK
Fine fayn 1.İYİ, İNCE, KÜÇÜK 2.PARA CEZASI
Finger fingır PARMAK
Finish finiş BİTİM, BİTMEK
Fire fayır 1.YANGIN, ATEŞ ETMEK, ATEŞ 2.İŞTEN KOVMAK
Firm förm 1.SERT 2.FİRMA
First först BİRİNCİ, İLK
Fish fiş BALIK
Fit fit 1.UYMAK, UYGUN 2.ANİ HASTALIK
Fix fiks YAPIŞTIRMAK, TAMİR ETMEK, SABİT
Flag fleg BAYRAK
Flake fleyk TANE (snowflake : kar tanesi)
Flame fleym ALEV
Flash fleş FLAŞ
Flat flet 1.DÜZ 2.DAİRE (apartman katı)
Flavour fleyvır TAT
Flesh fleş ET (derinin altındaki)
Flight flayt UÇUŞ
Float flout YÜZMEK, BATMAMAK (mantar)
Flock flok SÜRÜ
Flood flad SEL
Floor floor YAPININ TABANI, KAT
Flour flauır UN
Flower flauır ÇİÇEK
Fly flay 1.UÇMAK 2.SİNEK
Fog fog SİS
Fold fould KATLAMAK
Follow folou İZLEMEK, TAKİP ETMEK
Fond fond HOŞLANMAK, MEMNUN OLMAK
Food fuud YİYECEK, BESİN
Fool fuul 1.APTAL 2.APTALCA DAVRANMAK 3.KANDIRMAK
Foolish fuuliş APTALCA
Foot fuut AYAK
For for İÇİN
Forbid forbid YASAKLAMAK
Force fors ZORLAMAK, ZOR, FORS
Forecast forkast TAHMİN
Forehead forıd ALIN
Foreign forın YABANCI (ülke veya ırk)
Forest forıst ORMAN
Forget fıget UNUTMAK
Forgive fıgiv BAĞIŞLAMAK, AFFETMEK
Fork fork ÇATAL
Form form ŞEKİL, ŞEKİLLENDİRMEK, FORM
Former formır ÖNCEKİ ZAMAN
Fortnight fortnayt İKİ HAFTA, ONDÖRT GÜN
Fortune forçın 1.SERVET 2.ALIN YAZISI 3.TALİH
Forward forvıd İLERİ
Foundation faundeyşın 1.TEMEL 2.VAKIF
Fountain fauntın FISKİYE
Fountain-Pen fauntın pen DOLMA KALEM
Fox foks TİLKİ
Frame freym ÇERÇEVE
Free frii ÖZGÜR, RAHAT, SERBEST, SERBEST BIRAKMAK
Free frii BEDAVA, ÜCRETSİZ
Freedom friidım ÖZGÜRLÜK
Freeze friz DONMAK
Fresh freş TAZE
Friday fraydey CUMA
Friend frend ARKADAŞ
Friendly frendli DOSTÇA
Fright frayt KORKU
Frighten fraytn KORKUTMAK
Frog frog KURBAĞA
From from (...DEN, ...DAN) EKİ
Front frant ÖN
Frown fraun KAŞINI ÇATMAK,MEMNUN OLMAMAK
Fruit fruut MEYVE
Fugitive fiucitiv KANUN KAÇAĞI
Full ful DOLU, TAMAMEN
Fun fan EĞLENCE
Fund fand FON, KULLANABİLİNİR MALİ KAYNAK
Funny fani 1.KOMİK 2.GARİP
Fur för KÜRK
Furnish förniş DÖŞEMEK
Further fördır DAHA
Future füuçır GELECEK
Fable feybıl MASAL, EFSANE
Fabulous febulıs HARİKA, İNANILMAZ
Fact fek GERÇEK
Fake feyk TAKLİT, SAHTE
Fame feym ŞÖHRET, ÜN
Fan fen 1)HAVA HAREKETİ 2)TARAFTAR
Fancy fensi 1)HAYAL KURMA 2)HOŞ ZEVKLİ 3)FANTAZİ
Feature fii?ır ÖZELLİK
Fed Up fedap BIKMAK (I'm fed up:Bıktım)
Federal fedırıl FEDERAL, FEDERE, GRUP İÇİNDE BİRLEŞMİŞ
Ferry feri FERİBOT, ARABA VAPURU
Fertile förtaıl 1)GÜBRE 2)ÜRETKEN
Fertilize förtılaız 1)GÜBRELEME 2)DÖLLENME (Bees fertilize the flowers)
Festival festıvıl FESTİVAL
Fiance fiansey NİŞANLI
Fiction fikşın KURGU (roman)
Fig fig 1)İNCİR 2)ÇOK ÖNEMSİZ KONU
Fire-Brigade fayı-brigeyd İTFAİYE
Fiscal fiskıl DEVLETİN,PARA,VERGİ,BORÇ İLE İLİŞKİLİ
(Fiscal year)
Fist fist YUMRUK
Flea flii PİRE
Flee flii KAÇMAK
Fleet fliit FİLO (gemi vb.)
Flipper flipır 1) YÜZME PALETİ, 2) YÜZGEÇ
Florist florıst ÇİÇEKÇİ, ÇİÇEK YETİŞTİREN
KİMSE
Fluent flüınt AKICI
Foam fom KÖPÜK
Foam Rubber fom rabır SÜNGER
Folk folk HALK
Football futbool FUTBOL
Footprint futprint AYAK İZİ
Foreman formın USTABAŞI, FORMEN
Forever fırevır DEVAMLI OLARAK
Forge for? 1)SAHTESİNİ YAPMAK 2)DEMİR METALE ŞEKİL VERMEK
Forger forcır ÜÇKAĞITÇI,TAKLİTÇİ
Formal formıl RESMİ, CİDDİ
Forthwith forthvit DERHAL, HEMEN
Foul fol PİS, KİRLİ
Found faund İNŞA ETMEK VEYA BAŞLAMAK
Fragile fre?ayıl KOLAY KIRILABİR
Frank frenk AÇIK SÖZLÜ, SAMİMİ
Freight freyt HAMULE, NAVLUN
Fridge fric BUZDOLABI
Frontier frantier SINIR
Fry fray KIZARTMAK
Full Stop fulstop NOKTA
Fundamental fandımentıl TEMEL, ÖNEM, ÇOK GEREKLİ
Funeral füunırıl CENAZE
Furthermore fördırmor YANINDA, AYRICA, ÜSTELİK (=moreover)
Fuse füuz SİGORTA (elektrik vb.)
Fuss faas TELAŞ, TELAŞLANMAK

Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder