11 Ağustos 2009 Salı

En Sik Kullanılan Kelimeler E


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
zİngilizce' de En Çok / En Fazla / En Sık Kullanılan Kelimeler

E

E.G. i ci ÖRNEĞİN (kısaltılmışı)
Each iiç HER, HER BİRİ
Eager iigır İSTEKLİ
Ear iır KULAK
Early örli ERKEN
Earn örn PARA KAZANMAK
Earnest örnıst CİDDİ
Earth örth 1.DÜNYA 2.TOPRAK 3.TOPRAK PARÇASI
Ease iiz KOLAYLIK
East iist DOĞU
Easy iizi KOLAY
Eat iit YEMEK YEMEK
Echo ekou EKO, AKİS
Economical ikınomikl EKONOMİK
Edge ec KENAR
Editor editır EDİTÖR
Educate ecukeyt EĞİTİM
Effect ıfekt ETKİ
Efficient ıfışınt ETKİN, İYİ ÇALIŞAN
Effort efıt EFOR
Egg eg YUMURTA
Either.....Or.... aydır ... or YA.....YA.....
Elastic ılestik ELASTİK
Elbow elbou DİRSEK
Elder eldır YAŞLI (daha yaşlı)
Elect ılekt SEÇMEK
Election ılekşın SEÇİM
Electricity ılektrisiti ELEKTRİK
Elegant elıgınt ŞIK
Elementary elımentri TEMEL, BAŞLANGIÇ İÇİN
Elephant elıfınt FİL
Else els DAHA, BAŞKA
Elsewhere elsver BAŞKA BİR YER
Embassy embısi BÜYÜKELÇİLİK
Emerge ımörc ÇIKMAK
Emergency ımörcınsi ACİL DURUM
Emigrate emıgreyt GÖÇMEN (kendi ülkesinden göçen)
Employ ımploy ÇALIŞTIRMAK (parayla adam çalıştırmak)
Employee ımployi ÇALIŞTIRILAN ADAM
Employer ımployır İŞVEREN
Employment ımploymınt İŞ
Empty empti BOŞ
Enclose ınklouz KAPATMAK, ETRAFINI KAPATMAK
Encourage ınkarıc CESARETLENDİRMEK
End end SON, BİTİRMEK
Enemy enımi DÜŞMAN
Energy enırci ENERJİ
Engage engeyc 1.NİŞANLAMAK 2.İŞ VERMEK
Engine encin MAKİNE
Enjoy ıncoy EĞLENMEK
Enough inaf YETER
Enter enter GİRMEK
Enterprise entıprayz GİRİŞİM
Entertain entıteyn AĞIRLAMAK (konukları)
Entertainment entıteynmınt EĞLENCE
Entrance entrıns GİRİŞ
Envelope ınvılop ZARF
Equal ikuıl EŞİT
Equality ikualiti EŞİTLİK
Erect irekt KALDIRMAK
Error erır HATA
Escalator eskıleytır YÜRÜYEN MERDİVEN
Escape ıskeyp KAÇMAK
Especial ıspeşl ÖZEL, ÖNEMLİ
Essential ısenşıl TEMEL, ÇOK ÖNEMLİ
Establish ıstabliş KURMAK ,İNŞA ETMEK
Estimate estımeyt TAHMİN ETMEK (hesaplayarak)
Even ivın 1.HATTA 2.ÇİFT,BERABERE,DÜZGÜN
Evening ivning AKŞAM
Event ivent OLAY
Eventually ivençuıli SONUNDA, NİHAİ
Ever evır HERHANGİ BİR ZAMAN
Every evri HER
Evil ivl KÖTÜ
Exact ıgzekt TAM
Exactly ıgzekli KESİN OLARAK
Exaggerate ıgzacıreyt ABARTMAK
Examine ıgzamin İNCELEMEK, SINAV VERMEK
Example ıgzempl ÖRNEK
Excellent eksılınt ÇOK İYİ
Except ıksept DIŞINDA, HARİÇ
Exception ıksepşın İSTİSNA
Exchange ıksçeync DEĞİŞ TOKUŞ
Excite ıksayt HEYECANLANDIRMAK
Exclude eksklud DIŞLAMAK
Excuse eksküuz 1.AFFETMEK 2.MUAF TUTMAK 3.ÖZÜR, MAZERET
Exercise eksısayz EGZERSİZ
Exist ıgzist OLUŞ, VAR OLMAK
Exit eksit ÇIKIŞ, ÇIKMAK
Expect ekspekt UMMAK,BEKLEMEK
Expense ekspens MASRAF
Expensive ekspensiv PAHALI
Experience ıkspiriıns TECRÜBE
Expert ekspört BİLİRKİŞİ, UZMAN, EKSPER
Explain ıkspleyn AÇIKLAMAK
Explanation eksplıneyşın AÇIKLAMA
Explode ıksploud PATLAMAK (bomba patlaması)
Explore ıksplor ARAŞTIRMAK (bir yeri)
Express ıkspres İFADE ETMEK
Expression ıkspreşın İFADE
Extend ıkstend GENİŞLETMEK, BÜYÜTMEK
Extension ıkstenşn GENİŞLETME, BÜYÜTME
Extent ıkstent BOYUT, BÜYÜKLÜK
Extra ekstrı FAZLA, EKSTRA
Extract ıkstekt ÇEKİP ÇIKARTMAK
Extraordinary ıkstrordinıri OLAĞANDIŞI
Eye ay GÖZ
Eagle igıl KARTAL
Earthquake örthkweik DEPREM
Eel iil YILAN BALIĞI
Elapse ileps ZAMANIN GEÇMESİ (3 days have elapsed)
Embark imbark 1)GEMİ YADA UÇAKLA GİTMEK 2)BİRŞEY YAPMAYA
BAŞLAMAK
Embarrassment imbarısmınt 1)SIKINTI 2)UTANMAK
Embrace imbreys SARILMAK
Emotion imoşın KUVVETLİ DUYGU
Emphasis emfisıs ÖNEMLİ,ŞİDDETLİ VURGU
Emphasize emfısays ÜZERİNDE DURMAK
Emphatic imfetic KESİNLİKLE,MUTLAK,KESİN(Emphatic victory=Kesin Zafer
Empire empayır İMPARATORLUK
Endorsement indoosmınt TASTİK,ONAY,CIRO
Enormous inormiyus KOCAMAN, İRİ
Entitle intaytıl YETKİ VERMEK, HAK VERMEK
Epitaph epitaf MEZAR TAŞI YAZISI
Equalize ilkvılayz EŞİTLEMEK
Equip ikvip DONATMAK
Equipment ikvıpmınt TESİSAT,DONANIM
Escort eskort KONVOY,REFAKAT
Estate ısteyt 1) STEYŞIN ARABA 2) MAL, MÜLK, ARSA
Evacuate ıveküueit 1)BOŞALTMA,TAHLİYE ETMEK 2)TEHLİKEDEN UZAKLAŞTIRMAK
Evidence evidıns DELİL
Evolution ivulişın EVRİM
Ex eks SABIK, ESKİ (ex-wife, ex-president, ex-gırl friend)
Exceed iksid AŞIRI
Exclaim ikskleym BAĞIRMAK
Exclusive iksklusiiv UMUMA AÇIK OLMAYAN, BAŞKALARIYLA PAYLAŞILMAYAN
Execute eksikiyut YAPMAK, YERİNE GETİRMEK, İNFAZ ETMEK, İDAM ETMEK
Exhaust igzoost 1)YORULMA,BİTME 2)EGZOS
Exhibit igzıbit TEŞHİR ETMEK, GÖSTERMEK
Exhibition ekzıbişın SERGİ
Expand ıkspend 1)BÜYÜMEK,GENİŞLEMEK2)DAHA SAMİMİ VE KONUŞKAN
OLMAK
Expansion ıkspanşın 1) GENİŞLEME, BÜYÜME 2) GENİŞLEYEN KISIM,
EK
Experiment ıksperımınt DENEY
Expire ikspayır SÜRENİN DOLMASI
Explosive iksplıusiv PATLAYICI MADDE
Export eksport İHRAÇ MALI, İHRACAT
Extinguish ikstingwişh IŞIĞI VEYA ATEŞİ SÖNDÜRMEK
Extreme ikstriim SON DERECE, AŞIRI
Eyebrow aybrau KAŞ
Eyelash ayleş KİRPİK
Eyelid aylid GÖZ KAPAĞI

Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder