11 Ağustos 2009 Salı

En Sik Kullanılan Kelimeler D


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
zİngilizce' de En Çok / En Fazla / En Sık Kullanılan Kelimeler

D

Dad ded BABA
Daily deyli GÜNLÜK
Dam dem BARAJ
Damp demp NEMLİ
Dance dens DANS
Danger deyncır TEHLİKE
Dangerous deyncrıs TEHLİKELİ
Dare deyr 1.CESARETLİ OLMAK,CÜRET GÖSTERMEK 2.MEYDAN OKUMAK
Dark dark 1.KARANLIK 2.KOYU 3.SİYAH TENLİ
Dash deş 1.FIRLAMAK ANİDEN KOŞMAK 2.- işareti
Date deyt GÜNÜN TARİHİ
Daughter dotır KIZ ÇOCUK
Day dey GÜN
Dead ded ÖLÜ
Deal diıl ALIP SATMAK (ticari), İŞ YAPMAK
Dear diır 1.SEVGİLİ, SEVİLEN 2.PAHALI
Death deth ÖLÜM
Deceive dısiiv KANDIRMAK
December dısembır ARALIK (ayı)
Decide disayd KARAR VERMEK
Decision dısijn KARAR
Declare dikleır AÇIKLAMAK
Decorate dekıreyt DÖŞEMEK, DEKORE ETMEK
Deed diid 1.EYLEM 2.TAPU
Deep diip DERİN
Deer diır GEYİK
Defeat dıfiit KAYBETMEK (oyunda,savaşta,vs.)
Defence difens SAVUNMA, DEFANS
Defend difend SAVUNMAK
Definite defınit KESİN, BELİRLİ
Degree dıgrii DERECE
Delay dıley GECİKTİRMEK, ERTELEMEK
Delicate delikıt NAZİK
Delicious dılişıs LEZZETLİ
Delight dılayt HOŞNUTLUK
Delightful dılaytful HOŞNUT EDİCİ
Deliver delivır DAĞITMAK, DAĞITIM
Demand dimend İSTEK, TALEP, İHTİYAÇ
Demolish dımoliş YIKMAK, PARÇALAMAK
Demonstrate demonstreyt AÇIKÇA GÖSTERMEK, DEMONSTRE ETMEK
Demonstration demonstreyşın GÖSTERİ
Dentist dentist DİŞÇİ
Deny dınay İNKAR ETMEK, YALANLAMAK
Depart dıpart AYRILMAK
Department dıpartmınt BÖLÜM;DEPARTMAN
Depend dıpend BAĞIMLI OLMAK, İHTİYACI OLMAK
Deposit dıpozıt DEPOZİT
Depress dıpres BUNALTMAK
Depth depth DERİNLİK
Describe dıskrayb TANIMLAMAK, BETİMLEMEK
Desert dezırt 1.ÇÖL 2.TERK ETMEK(haksız yere)
Deserve dızörv HAKKETMEK, LAYIK OLMAK
Design dızayn DİZAYN
Desire dızayr ARZU
Desk desk SIRA;MASA
Despair dıspeır ÜMİTSİZLİK
Dessert dızört TATLI (yiyecek)
Destroy dıstroy YIKMAK
Destruction dıstrakşın YIKIM
Detail diteyl AYRINTI, DETAY
Determined dıtörmind AZİMLİ
Develop dıvelop GELİŞMEK, BÜYÜMEK, RESİM BASMAK
Development dıvelopmınt GELİŞME
Devil devl ŞEYTAN
Dial dayıl 1.GÖSTERGE 2.TELEFON ETMEK
Diamond daymınd 1.ELMAS 2.KARO (kağıt oyunlarında)
Diary dayri GÜNLÜK, AJANDA
Dictator dıkteytır DİKTATÖR
Dictionary dikşınri SÖZLÜK
Die day ÖLMEK
Difference difrıns AYIRIM, FARK
Different dıfrınt FARKLI
Difficult dıfıkılt ZOR
Dig dig KAZMAK
Dinner dinır AKŞAM YEMEĞİ
Diploma dıploumı DİPLOMA
Diplomat dıplımat DİPLOMAT
Direct dırekt 1.DİREKT 2.YÖNLENDİRMEK, YOL VERMEK
Direction dırekşn YÖN
Director dırektır DİREKTÖR
Dirt dört KİR
Dirty dörti KİRLİ
Disadvantage disadvantıc DEZAVANTAJ
Disagree disıgrii ANLAŞAMAMAK, UYUŞMAMAK
Disappear disıpiır GÖZDEN KAYBOLMAK
Disappoint disıpoint HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAMAK
Disc disk DİSK
Discipline disiplin DİSİPLİN
Disc-Jockey disk cokey DİSCOKEY
Discover diskavır KEŞFETMEK
Discuss dıskas TARTIŞMAK
Disease diziiz HASTALIK
Dish diş 1.TABAK ÇANAK,BULAŞIK 2.ÖZEL YEMEK
Dismiss dismis KOVMAK, YOL VERMEK, SAL VERMEK
Disobey disıbey İTAAT ETMEMEK
Display displey GÖSTERMEK
Dispose dispouz ATMAK, BIRAKMAK, ORTAYA ÇIKARMAK
Dispute dıspüut ANLAŞMAZLIK
Distance distıns UZAKLIK
Distant distınt UZAK
Distinct distinkt AÇIK, ÖZEL, FARKLI
Distinguish distinguwiş AYIRT ETME ( bir özelliğinden dolayı )
Distribute distribüut DAĞITMAK
District distrikt BÖLGE (toprak,ülke)
Disturb distörb RAHATSIZ ETMEK
Divide divayd BÖLMEK, PAYLAŞTIRMAK
Division divijn BÖLÜM
Dizzy dizi BAŞ DÖNMESİ
Do do YAPMAK
Dock dok 1.TERSANE(gemi) 2.SANIK İSKEMLESİ 3.DOK
Doctor daktır DOKTOR
Document dokümınt DOKÜMAN
Dog dog KÖPEK
Doll dol OYUNCAK BEBEK
Domestic dımestik EVCİL, EVE AİT, İÇSEL
Donkey donki EŞEK
Door door KAPI
Double dabl ÇİFT
Doubt daut 1.ŞÜPHE 2.EMİN OLMAMAK
Down daun AŞAĞISI
Draw drov 1.ÇİZMEK (resim) 2.ÇEKMEK (çekmece)
Dreadful dredfl KORKUNÇ, KÖTÜ
Dreadfully dredfıli ÇOK
Dream driim DÜŞ, HAYAL, RÜYA, RÜYA GÖRMEK
Dress dres 1.GİYSİ 2.GİYİNMEK
Drill dril 1.DELMEK 2.(tekrar tekrar) ÖĞRETMEK
Drink drink İÇMEK
Drive draıv ARABA KULLANMAK, SÜRMEK
Drop drop 1.DÜŞÜRMEK, DÜŞMEK, BIRAKMAK 2.DAMLA
Drug drag İLAÇ, UYUŞTURUCU
Drunk drank SARHOŞ
Dry dray 1.KURU 2.KURUMAK
Due düu KADAR, VADE( borç )
Dull dal 1.APTAL 2.KAPALI,SIKICI
Dust dast TOZ
Duty düuti 1.GÖREV 2.GÜMRÜK VERGİSİ
Daisy deyzi PAPATYA
Damage demı? ZARAR, ZARAR VERMEK
Darling daling SEVGİLİ
Date deyt 1)HURMA 2)RANDEVU
Deadline dedlayn MÜHLET,SON TESLİM TARİHİ
Deadlock dedlok 1)ÇIKMAZ 2)AÇMAZ
Deaf def SAĞIR
Debatable dibeytıbıl TARTIŞABİLİNİR
Debate dibeyt TARTIŞMA
Debt det BORÇ
Decay dikey ÇÜRÜMEK,BOZULMAK
Decent disınt DOĞRU,HAKLI,İYİ
Decline diklayn AZALTMAK,GERİLEMEK,DÜŞMEK
Decrease dikriis AZALMAK
Default difolt İFA ETMEME,HAZIR BULUNMAMA(Default Payment=Ödememe)
Defer diför GECİKTİRME, ERTELEME
Deficit defisit AÇIK (budget deficit=bütçe açığı)
Definition defineyşın TANIMLAMA
Deliberately dilibirıtli KASTEN
Demoralize dimorılayz CESARETİNİ KIRMAK, MORAL BOZMAK
Dependent dıpendınt BAĞIMLI (In dependent:bağımsız)
Deputation deputeyşın VEKİLLİK
Deputy depyuti VEKİL
Desperate despırit UMUTSUZ, ÇOK CİDDİ
Despite dıspayt RAĞMEN
Destination destıneyşın VARIŞ NOKTASI
Detach dita? AYIRMAK
Detective dıdektiv DEDEKTİF
Dew düu KIRAĞI (nem)
Diagram dayıgrım ŞEMA, DİYAGRAM
Diameter dayametır ÇAP
Dice days ZARLAR ( Tavla )
Diet dayt REJİM, DİYET
Digest daycest 1)HAZM ETMEK2)OLAYI KAVRAMAK 3)ÖZET,ANA FELSEFE,KURA
Dim dim KISIK, SÖNÜK
Dip dıp DALDIRMAK
Directory direktiri REHBER (telefon vb.)
Disaster dızastır FELAKET, AFET
Disclose diskloz AÇIĞA, MEYDANA ÇIKARMAK, BİLİNMESİNİ
SAĞLAMAK
Disco disko DİSKO
Disgust dısgast TİKSİNTİ
Dismay dismey 1)SÜPRİZ 2)ÜZÜNTÜ
Dismay dismey KORKU, DEHŞET
Dispatch dispe? SEVK ETMEK, YOLLAMAK
Displace displeys YERİNDEN ÇIKARMAK (Kuvvet etkisi ile)
Distinction dıstingşın KÜÇÜK FARKLILIK
Dive dayv DALIŞ
Diver dayvır DALGIÇ
Divorce dıvöös BOŞANMAK
Dominate domineyt HAKİM OLMA
Donate doneyt BAĞIŞ YAPMAK
Donation doneyşın BAĞIŞ
Donor donır BAĞIŞ YAPAN,İYİLİK SEVER (organ, okul bağışı
vb.)
Doom duum KÖTÜ KADER,KÖR TALİH
Doomsday duumsdey AHİRET GÜNÜ
Dose dos BİR SEFERDE ALINAN İLAÇ MİKTARI
Down Payment davn peymınt PEŞİN (Ödeme)
Doze doz UYUKLAMAK, HAFİF UYKU
Dozen dozen DÜZİNE
Draft draaft 1)SURET, MÜSVEDDE 2)BANKA ÇEKİ, ÖDEME EMRİ
Drag dreg SÜRÜKLEMEK
Dragon dregın EJDERHA
Drain dreyn LAĞIM, SU YOLU
Drama draam DRAM
Draught draaft HAVA AKIMI, CERYAN
Draughts draafts DAMA OYUNU
Drawer drovır ÇEKMECE, GÖZ
Drawn droovn BOĞULMAK
Drug drag UYUŞTURUCU MADDE,İLAÇ
Drum dram 1)DAVUL 2)MAKARA 3)VARİL, BİDON
Duck dak 1)ÖRDEK 2)BAŞINI EĞMEK
Duckling dakling KÜÇÜK ÖRDEK
Duel duyıl DÜELLO
Dustbin dastbın ÇÖP TENEKESİ
Dye day BOYA, BOYAMAK (Saç,kağıt vb.)
Dynamite daynımeyt DİNAMİT
Dynamo daynımu DİNAMO
Dynasty dınısti HANEDANLIK

Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder