11 Ağustos 2009 Salı

En Sik Kullanılan Kelimeler B


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
zİngilizce' de En Çok / En Fazla / En Sık Kullanılan Kelimeler

B
Baby beybi BEBEK
Back bek 1.ARKA 2.SIRT
Backbone bekbon 1.SIRT KEMİĞİ 2.BİR İŞİN TEMELİ
Background bekraund 1.FON, GERİ PLAN 2.TEMEL
Backward bekvörd GERİYE DOĞRU
Bad bed KÖTÜ
Badly bedli 1.KÖTÜ 2.ÇOK FAZLA
Bag beg ÇANTA
Baggage begıc BAGAJ
Bake beyk PİŞİRMEK
Baker beykır FIRINCI
Balance belıns 1.DENGE 2.BAKİYE
Balcony belkıni BALKON
Bald bold KEL
Ball bol 1.TOP 2.BALO
Ballerina belıriinı BALERİN
Ballet baley BALE
Balloon baluun BALON
Ban ben YASAK
Banana bınana MUZ
Band bend 1.BANT (şerit) 2.BANDO
Bank benk BANKA
Banker benkır BANKA YÖNETİCİSİ, BANKER
Banknote benknot KAĞIT PARA
Bankrupt benkrapt İFLAS
Bar bar 1.ÇUBUK 2.BAR
Bare beyr ÇIPLAK, BOŞ
Bargain bargın 1.PAZARLIK ETMEK 2.KELEPİR
Barrel berıl 1.VARİL 2.NAMLU
Base beys 1. TABAN 2.ÜS
Basement beysmınt BODRUM
Basin beysn KAZAN
Basket baskıt SEPET
Bath bath YIKANMAK
Bathe beth YIKAMAK (bedenin bir bölümünü)
Battle betl SAVAŞ, MUHAREBE
Bay bey KOY
Beach biiç SAHİL
Bean biin FASULYE
Bear beır 1.TAŞIMAK, DAYANABİLMEK 2.AYI
Beard bıed SAKAL
Beast biist CANAVAR
Beat biit 1.VURMAK 2.YENMEK
Beautiful büutiful GÜZEL
Beauty büuti GÜZELLİK
Because bikoz ÇÜNKÜ
Become bıkam GELİŞMEK, DEĞİŞMEK
Bed bed YATAK
Bee bii ARI
Beef biif DANA ETİ
Beer biır BİRA
Beetle biitl HAMAMBÖCEĞİ
Before bifor ÖNCE
Beg beg DİLENMEK
Begin begın BAŞLAMAK
Behave biheyv DAVRANMAK
Behind bihaynd ARKADA, GERİDE
Being biing VARLIK
Believe bıliiv İNANMAK
Bell bel ZİL, ÇAN
Belong bilong AİT OLMAK
Below bilov ALTTA, AŞAĞIDA
Belt belt KEMER
Bench benç 1.TEZGAH 2.BANK
Bend bend EĞMEK, EĞİLMEK
Beneath bınith ALTINDA
Benefit benıfit YARARI OLMAK
Berry beri KÜÇÜK ÇEKİRDEKSİZ MEYVE
Beside bisayd YANINDA
Besides bisaydz HEM DE
Best best EN İYİ
Bet bet İDDİA ETMEK, İDDİAYA GİRMEK
Better better DAHA İYİ
Between bitviin ARASINDA
Beyond biyand ÖTESİNDE
Bicycle baysikl BİSİKLET
Big big BÜYÜK
Bike bayk BİSİKLET
Bill bil 1.MAKBUZ 2.HESAP 3.KANUN TASLAĞI 4.GAGA (KUŞ)
Bin bin KAP
Bind baynd BAĞLAMAK
Bird börd KUŞ
Birth börth DOĞUM
Biscuit biskit BİSKÜVİ
Bishop bişıp PİSKOPOS
Bit bit 1.PARÇA 2.MATKAP,ANAHTARIN UCU 3.ISIRMANIN PAST ŞEKLİ
Bite bayt ISIRMAK
Black blek SİYAH
Blame bleym SORUMLU TUTMAK, SUÇLAMAK
Blank blenk BOŞLUK
Blanket blenkıt BATTANİYE
Blast blast PATLAYARAK PARÇALANMA, MAHVETMEK
Bless bles (Tanrı'dan) KORUNMASINI DİLEMEK, TAKDİS
Blind blaynd KÖR
Block blok BLOK
Blood blad KAN
Bloom bluum ÇİÇEK, ÇİÇEK AÇMAK
Blow blou ÜFLEMEK, PATLAMAK
Blue blu 1. MAVİ 2.MUTSUZ
Bluff blaf BLÖF
Board boord BİNMEK (gemiye,uçağa,vs.) 2.TAHTA 3.KURUL
Boast boust ÖVÜNMEK
Boat bout BOT;SANDAL
Body badi GÖVDE;VÜCUT
Boil boıl KAYNAMAK
Bold bould CÜRETKAR, UTANMAZ, KORKUSUZ vs.
Bomb bomb BOMBA
Bone boun KEMİK
Bonfire bonfayır MEYDAN ATEŞİ, ŞENLİK ATEŞİ
Book buk KİTAP
Book buk YER AYIRTMAK
Border bordır SINIR
Bore bor CAN SIKMAK
Bored bord CANI SIKILMIŞ
Born born DOĞMUŞ
Borrow borou ÖDÜNÇ ALMAK
Boss bos PATRON
Both bouth İKİSİ
Bottle botl ŞİŞE
Bottom botım EN ALT, DİP
Bow bou YAY
Bowl boul TAS
Box boks 1.KUTU 2.BOKS
Boy boy ERKEK ÇOCUK
Bra bra SUTYEN
Brain breyn BEYİN
Brass bras PİRİNÇ (metal)
Brave breyv KORKUSUZ, CESUR
Bread bred EKMEK
Break breyk KIRMAK
Breakfast brekfıst KAHVALTI
Breath breth NEFES
Breathe brith NEFES ALMAK
Brick brik TUĞLA
Bridge bric KÖPRÜ
Brief briif KISA, ÖZETLİ
Bright brayt PARLAK
Bring bring GETİRMEK
Broad brood GENİŞ
Broadcast broodkast YAYIN (radyo ve T.V. yoluyla)
Broom bruum SÜPÜRGE
Brother bradır ERKEK KARDEŞ, AĞABEY
Brown braun KAHVERENGİ
Brush braş 1.FIRÇA 2.FIRÇALAMAK
Budget bacıt 1.BÜTÇE 2.BÜTÇE YAPMAK
Build bild İNŞA ETMEK, YAPMAK
Building bilding BİNA
Bulb balb AMPUL
Bump bamp ÇARPIŞMA
Bumper bampır TAMPON (araba)
Bumpy bampi ENGEBELİ
Bunch banç DESTE, DEMET
Bungalow banglou BUNGALOV
Burglar börglır HIRSIZ
Burn börn YANMAK
Burst börst PATLAMAK
Bury böri GÖMMEK
Bus bas OTOBÜS
Bush buş ÇALI
Business biznıs İŞ
Busy bizi MEŞGUL
But bat FAKAT
Butcher butçır KASAP
Butter batır TEREYAĞ
Button batn DÜĞME
Buy bay SATIN ALMAK
By bay YANINDA, SIRASINDA, TARAFINDAN, ..E KADAR
Babysitter beybisitır ÇOCUK BAKICISI
Bachelor be?ılır 1)BEKAR 2)ÜNİVERSİTENİN İLK DERECESİ
Backbone bekbon 1)OMURGA 2)TEMEL TAŞI, EN ÖNEMLİ BÖLÜM
Bale beyl BALYA (Halı,Tütün vs.)
Banal bınaal BANAL,ADİ
Bandage bendı? BANDAJ,YARA BANDI
Baneful beynful KÖTÜ, KÖTÜ ŞEY (A Baneful ınfluence=Kötü
etki)
Banish beniş 1)SÜRGÜNE YOLLAMA 2)DÜŞÜNMEKTEN VAZGEÇME
Barbarous barbırıs BARBAR, VAHŞİ
Barber baabır BERBER
Basin beysın 1) LEĞEN 2) LEĞEN DOLUSU 3) HAVZA
Bastardize bestırdayz 1)DEĞERİNİ DÜŞÜRMEK 2)KONUNUN ANLAMINI
DEĞİŞTİRMEK
Battery betıri PİL
Bawl bavıl BAĞIRMAK VEYA AĞLAMAK (Seslice)
Beforehand bifor hend ÖNCEDEN
Bias bays ÖN YARGI,EĞİLİM
Birthday börthdey DOĞUMGÜNÜ
Bladder bledır 1) MESANE, KESE, SİDİK TORBASI 2)İÇ LASTİK
Blade bleyd USTURA, BIÇAK
Blister blistır KABARCIK
Blockade blokeyd ABLUKAYA ALMA
Blouse blauz BLUZ
Bodyguard badigard KORUMA GÖREVLİSİ, GORİL
Boiler boylır KAZAN
Bolt bolt 1)CIVATA2)SÜRGÜ(kapı) 3)ANİ KAÇIŞ(korkuyla)
4)SOMUN
Bonnet bonıt 1)ÇOCUK BAŞLIĞI 2)ARABANIN KAPUTU
Bony boni ÇOK ZAYIF
Booklet buklıt BROŞÜR
Boom buum 1)PATLAMAK 2)ÇOK HIZLI GENİŞLEMEK
Boot buut 1)AYAKKABI,BOT 2)BAGAJ
Boring boring SIKICI (I'm bored=Sıkıldım,I'm boring=Sıkıcıyım)
Bother bodır CAN SIKMAK,ÜZMEK
Bounce bauns 1)YANSITMAK 2)ZIPLATMAK (Top vs.)
Bound baund BAĞLI, SINIRLI,ATLAMAK
Boundary baundri SINIR
Brake breyk FRENLEMEK, FREN
Branch bran? 1)DAL 2)ŞUBE,KOL
Brand brend 1)MARKA 2)LEKELEMEK,KÖTÜ ÜN
Brand-New brend niyu YENİ MODEL,YEPYENİ
Break Down brek davn 1)ÇÖKÜŞ 2)AYIRMA,SINIFLAMA,DETAYLANDIRMA
Break-Out brek aut 1)ANİDEN BAŞLAMA,PATLAK VERME(SAVAŞ)2)KAÇMAK(HAPİS)
Breast brest GÖĞÜS
Bribe brayb RÜŞVET
Bride brayd GELİN
Briefcase brifkeys İŞ ÇANTASI
Brilliant brilyınt PARLAK,AKILLI
Brochure brıuşır BROŞÜR
Broken brıukın KIRIK
Broker brıukır KOMİSYONCU,SİMSAR
Brooch broş BROŞ, İĞNE
Brother-In-Law bradır in lo KAYINBIRADER
Brow brau ALIN
Bucket bakıt KOVA
Bull bul BOĞA
Bullet bulıt MERMİ
Bureau büuro BÜRO
Bureaucracy bürakresi BÜROKRASİ
By The Way bay dı vey BUNUN YANINDA, AKLIMA GELMİŞKEN

Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder