30 Temmuz 2009 Perşembe

İlmek Atlamalı Lila Kazak Modeli

İlmek Atlamalı Lila Kazak Modeliİlmek Atlamalı Lila Kazak Modeli


Beden 42/44 ve 46/48 Parantez içinde tire işaretinden önceki sayılar 42/44 beden, sonraki sayılar 46/48 beden içindir. Eğer yalnızca bir tek sayı verilmişse bu her üç beden için de geçerlidir.
Malzeme: Hafif tüylü yün el örgü ipliği yak. 400 (450) gr eflatun; 4,5 numara örgü şişleri, 4 numara tığ. Haraşo: Gidiş- ve dönüş sırasını yüz örün.
İlmek uzatmalı desen: A örnek şemasına göre örün. Sağ kenardaki sayılar gidiş sıralarını, sol kenardakiler dönüş sıralarını göstermektedir. Enine sıraya kenar ilmekten sonra 1. oktan önce 6 ilm. başlayın, oklar arasındaki motifi = 5 ilm. sürekli tekrarlayın, 2. oktan sonraki 6 ilm. ile bitirin. Yukarı doğru 1 kez 1. - 8. sıraları örün, sonra 5. - 8. sıraları sürekli tekrarlayın.
Dikkat: Her parçanın son kapatmasından önce A örnek şemasının 9 ve 10. sıralarını örün ve bura dolama yapmayın. Vurgulanmış eksiltmeler A: Sol kenar: B örnek şemasına göre örün. Sağ kenardaki sayılar gi diş sıralarını göstermektedir. Dönüş sırasında ilm. ilmek uzatmalı desen örnek şeması A’ya göre ya da göründükleri gibi örün. Yukarı doğru 1 kez 1. - 16. sıraları örün, sonra 5. -1 6. sıraları sürekli tekrarlayın, bu arada artır malarda desene uyun. Şemadaki boş kareler bir anlam ifade etmemekte olup yalnızca ör neğin daha rahat izlenebilmesi için şemaya yerleştirilmişlerdir.
Vurgulanmış eksiltmeler B: Sağ kenar: Vurgu lanmış eksiltmeler A gibi, ancak örnek şema sı C’ye göre örün.
= 1 ilm. yüz örün, bu arada ipi 3 kez şişin ucuna dolayın.
– 1 ilm. ters örmeden alın, bu arada bir ön ceki sıranın dolamasını düşürün ve ipi ilm. önünde yürütün.
= 3 ilm. yüz çaprazlayın: 2 ilm. yardım cı şişe alıp işin arkasına koyun, izleyen ilm. yüz örün, sonra yardımcı şişteki 1. ilm. yüz örün, ardından yardımcı şişteki 2. ilm. yüz örün, bu arada ipi 3 kez şişin ucuna dolayın. = 3 ilm. ters çaprazlayın: 1 ilm. yardım cı şişe alıp işin önüne koyun, izleyen ilm. yüz örün, bu arada ipi 3 kez şişin ucuna dolayın, sonraki ilm. yüz örün, sonra yardımcı şişteki ilm. yüz örün.
Örnek denemesi: 24 ilm ve 30 sıra ilmek uzatmalı desen = 10 x 10 cm.
Arka parça: 106 (1 18) ılm. başlayın. Pervaz için 1 cm = 3 sıra haraşo örün, bu arada 1.dönüş sırası ile başlayın. Son pervaz sırasında eşit dağılımlı olarak ilmekler arasındaki yatay ipe batarak 16 ilm. çapraz artırın = 122 (1 34) ilm. Sonra ilmek uzatmalı desende de vam edin. Pervazdan 38 cm = 114 sıra son ra her iki yanda kol evleri için 12(15) ilm. ka-patın= 98 (104) ilm. Kol evinden 1 9 cm = 58 sıra sonra yuvarlak yaka açıklığı için orta daki 30 ilm. kapatın ve iki tarafı ayrı örün. İç kenarda daha fazla yuvarlaklık için her 2. sıra da 4 kez her defasında 3 ilm. daha kapatın. Yaka açıklığı 3cm= 10 sıra olunca kalan 22 (25) omuz ilmeğini kapatın. Diğer tarafı da karşıt olarak aynı şekilde tamamlayın. Kapatır ken daima örnek sırayı dikkate alın!
Ön parça: Arka parça gibi örün, ancak sivri ya ka açıklığı ile. Bunun için pervazdan 35 cm = 104 sıra sonra işi ortadan bölün ve iki tarafı ayrı örün. Önce sol ön parça yarısına devam edin, bu arada iç kenarda 1 kenar-ilm. artırın ve eğim için vurgulanmış eksiltmeler A örün. Eksiltmeleri her 2. sırada toplam 21 kez çalı şın. Bu arada kol evini ve omuzu dış kenarda arka parçayla aynı yükseklikte ve şekilde ya pın. Kalan 7 ilm. sağ kenarda 1 kenar-ilm. artı rın = 8 ilm. Bu ilmekler üzerinden 1 2 cm = 36 sıra ilmek uzatmalı deseni süregeldiği şekilde örün. Sonra ilm. bekletin. Diğer tarafı da karşıt olarak aynı şekilde tamamlayın, bu arada vurgulanmış eksiltmeler B çalışın. Kollar: 54 ilm. başlayın. Pervaz için 1 cm = 3 sıra haraşo örün, buna 1 dönüş sırası ile başla yın. Son pervaz sırasında eşit aralıklı olarak il mekler arasındaki yatay ipe batarak 8 ilm. çap raz artırın = 62 ilm. Sonra ilmek uzatmalı de sende devam edin. Eğimler için her iki yanda pervazdan sonra 1 7. sırada 1 ilm. artırın, sonra her 8. sırada 10 kez her defasında 1 ilm ve her 4. sırada 10 kez daha her defasında 1 ilm. ar tırın = 104 ilm. Artırmalarda her iki yanda il mek uzatmalı desene uyun. Pervazdan 52 (53) cm = 158(1 60) sıra sonra tüm ilmekleri kapatın, bu arada desen sırasına dikkat edin. Tamamlanması: Parçaları ge rin, nemlendirin ve kuruma ya bırakın. Dikişleri kapatın, kol dikişlerini üstten 5 (6) cm açık bırakın. Pervazı arka or tada ilmek işiyle birleştiriri ve ^ arka yaka açıklığı kenarına di kin. Yaka açıklığı kenarına 1 yuvarlak sıra yengeç ayağı soldan sağa ters sık iğne ya nın.

Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder